Muzikanti

 

 Ivan - cistra, zpěv, buben, džembé, rolničky

 Šárka - zpěv, flétny, šalmaje, tamburína        

 Kuba - buben, tamburína, rytmické záležitosti